Հայաստանի Հելսինկայն կոմիտեն “Ատելության Խոսքի Մշտադիրտարկում” պիլոտային ծրագրի շրջանակներում արված զեկույցում առաջարկում է ․

 • ՀՀ-ում գործող լրատվամիջոցներին
  Ստորագրել «Հայաստանի լրատվամիջոցների և լրագրողների էթիկական
  սկզբունքների կանոնագիրը» կամ սեփական էթիկայի կանոններում ներառել
  ատելության խոսքի և դրա տարածման արգելքը։
 • ՀՀ Ազգային Ժողովին, ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների, ինչպես նաև հանրային ծառայողների և
  բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի կանոններում ներառել
  ատելության խոսքի արգելքը՝ Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի թիվ

R (97) 20 Հանձնարարականի առաջին սկզբունքին համապատասխան։

www.armhels.com

#DiverCityNGO #ԲազմազանությունՀԿ #ДайверситиНПО #Diversity #Բազմազանություն #Разнообразие