Քվիր, հարցականեցենել (Questioning). Քվիրը հավաքական տերմին է բոլոր այն մադկանց համար, որոնք նույնականանում են ԼԳԲՏՔ+ անձ կամ որևէ այլ կերպ, բացի ցիսգենդեր հետերոսեքսուալ ինքնությունից։ «Քվիր» տերմինը կոչված է բնորոշելու այն անձանց, որոնք կենսաբանական սեռի հարթության մեջ փնտրում են իրենց սեռը և գենդերային ինքնությունը, քանի որ քննադատության մեջ են, կամ չեն ցանկանում գտնվել այդ հարթության մեջ:

Հարցականեցնել կամ հարցականի տակ դնող անձինք այն մարդիկ են, որոնք վստահ չեն և/կամ իրենց սեռականության ու գենդերային ինքնության փնտրտուքների մեջ են։ Նաև վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք քննադատության տակ են դնում տարբեր մոտեցումներ, գաղափարներ, համակարգեր և այն։

Չկա որևէ սիմվոլ հարցականեցնող և քննադատող մարդկանց համար, քանի որ նրանց դրոշի ներքո կարող են մտնել բոլոր սիմվոլները կամ դրոշները։

Loading