Զեկույցներ

Իրավական զեկույց

Կարդալ զեկույցը Կարդալ համառոտագիրը Սույն զեկույցը հայերեն հրատարակություն է, որը ստեղծվել է «Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան…
DiverCity NGO
March 27, 2022
Ձեռնարկներ

Ձեռնարկ «նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի խոցելի ու թիրախավորված քաղաքացիների համար»

Կարդալ ձեռնարկը Ձեռնարկը հրատարակվել է «Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան ՀԿ-ի կողմից  իրականացվող «Նպաստել խտրականության նվազեցմանը Հայաստանում»…
DiverCity NGO
March 27, 2022
Հաշվետվություններ

«Բազմազանություն» ՀԿ-ի գործունեության ընդհանուր հանրային հաշվետվությունը (2019 մայիս – 2021 օգոստոս)

Հետևեք մեզ մեր սոցիալական հարթակներում | «Բազմազանություն» ՀԿ, «Էկո Բազմազանություն» նախաձեռնություն | Instagram, Youtube և Twitter #DiverCityNGO #ԲազմազանությունՀԿ #DCReports #ДайверСитиНПО #Diversity #Բազմազանություն #Разнообразие…
DiverCity NGO
September 3, 2021