«Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2019 թվականին, որի գործունեության նպատակն է նպաստել բազմակարծության և բազմազանության տարածմանը, ինչպես նաև զբաղվել խոցելի ու թիրախավորված անձանց սոցիալականացմամբ և շահերի պաշտպանությամբ, նպաստել ՀՀ-ում մշակութային բազմազանությանը, քվիր մշակույթի զարգացմանը և մարդասիրության գաղափարախոսության տարածմանը։

Բազմազանություն» ՀԿ-ի առաքելությունն է իրականացնել ԼԳԲՏՔ+ անձանց, կանանց ու աղջիկների շահերի և իրավունքների պաշտպանություն, նպաստել նրանց խնդիրների բարձրաձայնմանը՝ այդպիսով ստեղծելով ապահով, արժանապատիվ և մարդու ազատ ինքնաիրացման համար նպաստավոր միջավայր։

«Բազմազանություն» ՀԿ-ի տեսլականն է բազմազան, բազմակարծիք հասարակությունը, որում յուրաքանչյուրի համար առկա են հավասար հնարավորություններ՝ անկախ սեռից, սեռական ուղվածությունի և գենդերային ինքնությունից։

ԲՍՄԻ ՀԿ-ի արժեքներն են մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, արժանապատվությունը, հավասարությունը, խաղաղությունը, ներառականությունը, էկո զգայունությունը, հզորացումը, ապահով միջավայրը։

Տեղական գործընկերներ