«Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2019 թվականին, որի գործունեության նպատակն է նպաստել բազմակարծության և բազմազանության տարածմանը, ինչպես նաև զբաղվել խոցելի ու թիրախավորված անձանց սոցիալականացմամբ և շահերի պաշտպանությամբ, նպաստել ՀՀ-ում մշակութային բազմազանությանը, քվիր մշակույթի զարգացմանը և մարդասիրության գաղափարախոսության տարածմանը։

Մեր առաքելությունն է նպաստել խոցելի ու թիրախավորված անձանց, այդ թվում՝ ԼԳԲՏՔ+, մշակութային, ազգային  այլ ինքնություն ու հաշմանդամություն ունեցաղ անձանց, կանանց ու աղջիկների շահերի պաշտպանությանը, ստեղծել ապահով միջավայր երիտասարդական ակտիվ խմբերի համար և նպաստել հասարակությունում առկա վերոնշյալ խմբերին անմիջականորեն հարող խնդիրների բարձրաձայնմանը։

«Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան ՀԿ-ի տեսլականն է ստեղծել բազմազանության և բազմակարծության մշակույթ, խթանելով ԼԳԲՏՔ+ անձանց և համախոհների, մշակութային, ազգային այլ ինքնություն, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, կանանց ու աղջիկների շահերի  պաշտպանությանը և ազատ ինքնաարտահայտմանը կյանքի բոլոր ոլորտներում։

Մեր արժեքներն են մարդու իրավունքներն, այդ թվում՝

  • արժանապատվությունը
  • հավասարությունը
  • բազմազանությունը
  • խաղաղությունը
  • ապահով միջավայրը խոցելի, թիրախավորված խմբերի համար։