«Հասարակության բազմազանությունը» արագ ընթերցման համար նախատեսված ձեռնարկն իրականություն է դարձել կազմակերպության կողմից իրականացվող «Բազմազան հասարակություն» ծրագրի շրջանակներում։

Բազմազանության մասին ձեռնարկը հետամտում է շոշափել անձի ինքնության մաս կազմող մի շարք բաղադրիչներ։ Օրինակ անձի գենդերային ինքնությունը, կրոնական կամ ազգային գաղափարհները, սեռական ուղվածությունը, հաշմանդամությունը, մաշկի գույնը, աշխատանքային կամ այլ կարողությունները և այլ հոգևոր ու նյութական այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք ձևավորում են անձանց և բազմազանությունը։ Ձեռնարկի բովանդակության մեջ խոսվում է նաև մարդկանց փոխհարաբերությունների, մոտեցումների մասին, աշխարհընկալման, իրականության, կոնֆլիկտների լուծումների, կոնֆլիկտազգայունության և այլ թեմաների մասին։ Ձեռնարկում շոշափվում են մեր իրականությունը բնութագրող որոշ իրավիճակներ։ Ձեռնարկում կարող եք տեսնել առաջարկություններ, որոնք հանդես են գալիս, որպես մարդկանց փոխհարաբերությունների լավացման տաբերակներ։  

Ձեռնարկ

#DiverCityNGO #ԲազմազանությունՀԿ #ДайверСитиНПО #Diversity #Բազմազանություն #Разнообразие #LGBT #HumanRights #LGBTRights #DCNGO #DCProjects #Queer #LGBTPeople #DiverseSociety

Loading