«Էկո Բազմազանություն»

նախաձեռնություն

«Էկո բազմազանություն» երիտասարդական, կրթական նախաձեռնության նպատակն է ոչ ֆորմալ կրթական միջոցներով, ակտիվիզմի և խաղաղ ակցիաների միջոցով բարձրացնել հանրության շրջանում էկոլոգիական գիտակցությունը, նպաստել աղտոտված տարածքների մաքրմանը և զարգացնել էկոտուրիզմը Հայաստանում։ «Էկո բազմազանություն» երիտասարդական, կրթական նախաձեռնությունը սկսել է գործունեություն ծավալել 2018 թվականից, իսկ 2019 թվականի սեպտեմբերից արդեն գործում է որպես «Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան հկ ծրագիր։

 Էկո գործունեություն

Էկո կրթություն

Ծրագրեր

Նախկինում նախաձեռնությունը հանդես է եկել «Աղտոտված տարածքների մաքրման հիմնադրամ» անվամբ։ Նախաձեռնությունը բաց է յուրաքանչյուրի համար՝ նոր մտքեր, գաղափարներ իրականացնելու, եթե դրանք պտտվում են մեր արժեքների և նպատակների շուրջ։