Եթե այստեղ ես,

Տեղեկություն է անհրաժեշտ:

Այդպես չէ՞։

Այն Բազմազանությունը,

 որի կարիքն ունես, այստեղ է :

Ունես գաղափա՞ր

Ու՞մ ես սպասում…

Եթե ունես նոր գաղափար այստեղ կիսելու, կամ կարծիք, որն ուզում ես հասանելի դարձնել, ․․․ տեղյակ պահիր մեզ: