Քո ներդրումը կնպաստի համայնքի հզորացմանն ու նոր հնարավորությունների ստեղծմանը։

 

Օգնիր «Բազմազանության»-ը պահպանել «Սփեյս» երիտասարդական ապահով կենտրոնը։