Զեկույցներ

Իրավական զեկույց

Կարդալ զեկույցը Կարդալ համառոտագիրը Սույն զեկույցը հայերեն հրատարակություն է, որը ստեղծվել է «Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան…
DiverCity NGO
March 27, 2022