Նարեկը Տավուշի մարզից է։

Ավարտել է Բրյուսովի Պետական Համալսարանի «Լեզվաբանություն և Միջմշակութային հաղորդակցության» բաժինը։

Այժմ «Բազմազանություն» ՀԿ-ում ներգրավված է որպես ծրագրերի համակարգող։

Նարեկը լինելով ակտիվ և մտահոգ երիտասարդ, որոշել է ներդնել իր գիտելիքները և հմտությունները ի օգուտ թիրախավորված և խոցելի երիտասարդների հիմնախդնիրների լուծմանը։

Նարեկի հետաքրքրությունների շրջանակը բավականին լայն է, այն ընդգրկում է լեզվաբանությունից սկսած մինչև դիվանագիտություն և միջազգային հարաբերություններ։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Նարեկը հանդիսանում է նաև Ամերիկյան դեսպանատան շրջանավարտների, և Եվրոպացի երիտասարդ դեսպաններ ցանցերի անդամ։

#DiverCityNGO #ԲազմազանությունՀԿ #DCNGO #DCTeam #DiverCityTeam

Loading