Քամինգ աութը կարևոր է

Ծրագիրն իրականացրել է «Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը (ՀԿ), ՓԻՆՔ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության (ՀԿ) կողմից հոկտեմբերի 11-ի՝ քամինգ աութի օրվան ընդառաջ տրամադրվող ենթադրամաշնորհի շրջանակներում, Շվեդիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ։

Ծրագրի իրականացման ժամկետները

Սեպտեմբեր – հոկտեմբեր

Ծրագրի նպատակը

Հրապարակել քամինգ աութի մասին տեսանյութերի շարք, որոնք ներառում են ԼԳԲՏ և համախոհ անձան կյանքի պատմություններ, նպաստելով ԼԳԲՏ անձանց մասին վերաբերմունքի փոփոոխությանն ու ԼԳԲՏ անձանձ տեսանելիության բարձրացմանը։

Ծրագրի խնդիրները

Լուսաբանելով իրազեկել քամինգ աութի և հոկտեմբերի 11-ի մասին, որոնք կօգնեն նաև կոտրել թյուր պատկերացումներն ու կարծրատիպերը ԼԳԲՏ անձանց մասին։ Ինչպես նաև ԼԳԲՏ անձանց և համախոհներին ներգրավել ԼԳԲՏ համայնքանպաստ գործողություններում՝ ներկայացնելով ԼԳԲՏ մարդկային պատմություններ, որի միջոցով կնպաստենք ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությանը։

 

#DiverCityNGO #ԲազմազանությունՀԿ #DCNGO #ԲՍՄԻՀԿ #ComingOutIsImportant #ComingOutDay2022 #ComingOutDay #ComingOut #LGBT #HumanRights #LGBTRights

Loading