«Երիտասարդական աշխատանքը հանուն սեքս-աշխատող անձանց հիմնարար իրավունքների» ծրագիրն իրականություն է դարձել «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և «Կարմիր հովանոց» հիմնադրամի աջակցությամբ։ 

Ծրագրի բյուջեն 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 500 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ։ 

Ծրագրի տևողություն 

Ծրագիրը իրականացվել է 2 ամսվա ընթացքում՝ օգոստոս և սեպտեմբեր։ 

Ծրագրի նպատակը 

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է 5-10 սեքս-աշխատող և ԼԳԲՏՔ+ անձանց իրազեկել երիտասարդական աշխատանքի ու երիտասարդների հետ աշխատելու մեթոդների մասին, որոնցով, նրանք՝ որպես սեքս-աշխատող ակտիվիստներ, կկարողանան հետագայում աշխատել այլոց հետ՝ իրազեկելու մարդու իրավունքների մասին։

Ակնկալվող արդյունքները 

Ծրագրի արդյունքում նախատեսվել է ներգրավել 5-10 սեքս-աշխատող և ԼԳԲՏՔ+ անձանց եռօրյա դասընթացներում և նրանց շրջանում բարձրացնել երիտասարդական աշխատանքի մասին իրազեկվածությունը։ Արդյունքում ծրագրում մասնակցություն է ունեցել 25 անձ, որի 90%-ը 18-30 տարեկան երիտասարդներ։ 

#DiverCityNGO #ԲազմազանությունՀԿ #ДайверСитиНПО #DCNGO #ԲՍՄԻՀԿ #Diversity #Բազմազանություն #LGBT #HumanRights

#LGBTRights #Training #TrainingCourse #Դասընթաց #EmpoweringYouth #զորեղացնելովերիտասարդներին

Loading